OM OSS


Vi vänder oss till kommuner, företag, myndigheter och andra organisationer och erbjuder experthjälp att utveckla sina verksamheter för ökad tillgänglighet. Vi vill genom kunskapsutveckling, tillsynskontroller och dialog öka förståelse och tillgänglighet i samhället.


Vi utför även konsultuppdrag inom LSS, NPF, äldreomsorg och liknande verksamheter. 


Vi besitter kunskap inom bl.a. medicin, vårdvetenskap, etik, pedagogik, ekonomi, logistik samt kriminologi. Vi innehar dessutom kompetens inom fastighetbranschen med EGA-certifiering (entreprenadbesiktning och synförättningar).


Tillsammans har vi över 110 års personlig erfarenhet av NPF-diagnoser.


Vi är riktstäckande och tar emot uppdrag i hela landet!

 

PÅ GÅNG


Hundträning med certifierad instruktör. Läs mer här. Nyfiken? Släng iväg ett mail till lena@funkamedpunka.se eller ring oss!Funka med din hund. Läs merNu har vi sammanställt resultatet av vårt mailuskick till kommunerna gällande assistanshundar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Läs mer här
Nu kan vi erbjuda föreläsningar inom flera områden. Klicka på rubrikerna för mer information.

VAD VI GÖR

DIALOG


Vi vill både vara en informationsspridare och en politisk makt. Vi vill skapa debatt och föra samtal med såväl företag som beslutsfattare.UTBILDNING & FÖRELÄSNINGAR


Vi kan hålla föredrag inför liten eller stor publik, men också längre samarbeten där vi erbjuder anpassade koncept efter önskemål.KONTROLLER OCH TILLSYN


Vi utför både egna kontroller och tar emot tips från andra kring tillgängliga eller otillgängliga miljöer. Vi kommer kontinuerligt beskriva vad som görs och hur det har gett effekt på tillgängligheten.VÅRA PROJEKT

Vi vill utifrån en humanistisk värdegrund arbeta för mänskliga rättigheter och lika villkor för alla människor.


Vi fokuserar bl.a. på områden som skapande verksamhet, tillgänglighet och att synliggöra annanhet. Vi vill möjliggöra delaktighet i samhällets olika skeenden för personer med funktionsvariation. Vi:

 

 

  • håller föreläsningar om bl.a. NPF och assistanshundar
  • arbetar med konsultation inom tillgänglighet
  • anordnar utbildningsdagar för personal inom bl.a. kommunal verksamhet
  • bidrar till en meningsfull sysselsättning för personer med funktionsannanhet, bl.a. genom genom förmedling av deras konst.